Predlažemo

Viminacium
Viminacium

Viminacium je arheološko nalazište u blizini Starog kostolca a na samo 12 kilometara od Požarevca. Grad koji je predstavljao i rimski vojni logor nastao je u I veku i trajao je do početka VII veka, kada su ga osvojili i uništili Sloveni. Viminacijum je bio jedan od najznačajnih l...

Tabula Traiana
Tabula Traiana

Tabula Traiana ili Trajanova tabla je latinski natpis posvećen rimskom caru Trajanu, isklesan na steni koja se nalazi u đerdapskoj klisuri na izlasku iz malog kazana, odnosno u delu gde je Dunav najdublji i najuži tokom celog njegovog toka od izvora do ušća. Ova tabla je deo rims...

Mediana
Mediana

Mediana je bila carsko imanje u predgrađu Naisusa (antičkog Niša), pokraj puta za Nišku Banju sa raskošnom carevom rezidencijom i nizom pratećih objekata koji svojm veličinom i značajem govore o visoko organizovanoj ekonomiji. Tokom III i IV veka u vreme tetrarhije - četvorovlašć...

Newsletter

Rudna Glava

Selo Rudna glava i brdo iznad njega na kome se nalazi lokalitet............

Rudna Glava

Rudna glava

Komentara: 0 | Autor: ajmonegde |

Ajmo Negde
  • 3/

(3)

Oceni lokaciju

(4.2)

Detaljan opis

Rudna Glava je arheološko nalazište koje se nalazi u blizini istoimenog sela nedaleko od Majdanpeka,u zaleđu gornjeg dela Ðerdapske klisure. Lokalitet pripada Vinčanskoj kulturi i predstavlja središte jednog od najranijih rudarstava bakra u jugoistočnoj Evropi. Arheološka istraživanja Rudne Glave su vršena izmedu 1969. i 1979. godine, a potom su povremeno nastavljana. Danas se nalazi pod zaštitom Republike Srbije, kao arheol

Rudna Glava

Pronađeni predmet na lokalitetu.......

Rudna Glava
ško nalazište od izuzetnog značaja. Dobijeni podaci tokom iskopavanja svrstani su u kategorije koje obuhvataju organizacije starih rudarskih radova, primenjene tehnologije i hronološkog opredeljenja lokaliteta. Lokalitet Rudna Glava se prostire sa obe strane Šaške reke,a njegovi rudnici iz ranog eneolita su otkriveni u kopu modernog rudnika. Vađene su rude

Rudna Glava
Žrtvenici............

Rudna Glava
trong>malahit i azurit, koje se tope na 700°C i iz kojih se dobija bakar, a u većem broju rudarskih okana, njih tridesetak, postojao je značajan broj platformi tj. jama u obliku levka. Rekognosciranje lokaliteta izvršeno je 1968. godine, a iskopavanja se mogu podeliti na tri faze:

Prva faza je trajala od 1969. do 1972. godine i bila je ograničena na čišćenje oštećenih okana ne severnom profilu kopa. Druga faza, u periodu od 1973. do 1974. tokom koje su istraživana okna na ivici severnog profila.Treća faza, od 1975. do 1985. tokom koje je iskopavan uži pojas terena uz zapadnu ivicu zone sa oknima, površine od 548,48 m². Tokom ovog istraživanja ot

Rudna Glava
Izgled rudarskih jama iz kojih se vadila ruda.........

Rudna Glava
krivena su okna koja nisu bila oštećena.

Do kraja ove faze istraženo je oko 40 okana, u kojima je pronađen veliki broj kamenih batova sa urezanim žljebom i keramika. Među pronađenim arheološkim materijalom, treba istaći četiri ostave sa kamenim batovima (veliki čekići napravljeni od oblutaka), oruđem od kostiju i keramičkim sudovima. Otkriveni kameni batovi predstavljaju jednu od najvećih grupa tog tipa oruđa pronadenih na tlu Evrope i Male Azije, a nađena su i dva tipa amfora, kruškolikog oblika i amfore-krčazi.

Na osnovu njih je utvrđeno da rudarstvo Rudne Glave pripada Vinčanskoj kulturi i to kraju faze Vinča–Tordoš II i početku faze Vinča–Pločnik I. Otkrivene su i alatke od jelenskog roga, oruđe većih dimenzija k oje je verovatno služilo za prikupljanje i kopnje razmrvljene rude i jednostavni klinovi manjih dimenzija, koji su koristili za proširivanje pukotina prilikom razbijanja blokova rude. Na lokalitetu nije otkriveno importovano oruđe, a obluci i keramika Vinčanske grupe upućuju na tehnologiju lokalnog tipa.

Pored ostataka praistorijskog rudarstva, na lokalitetu su pronađeni i tragovi vađenja rude iz kasnijeg perioda,verovatno iz doba Antike. Na lokalitetu Rudna glave otkrivene su 4 keramičke ostave. U prvoj je pronađena oštećena amfora i masivni lonac sa 4 ušice. U drugoj i trećoj su takođe otkrivene amfore, od kojih su dve neoštećene. Ostava 3 je verovatno bila ukopana. Pored amfora otkriven je i žrtvenik sa glavom jelena. U četvrtoj ostavi nalazio se masivni lonac sa četiri drške i 3 kamena bata.

Otkrivena okna iz ranog eneolitskog perioda su ispražnjeni kanali rudnih žica, najčešće oko 1,5 do 2 m u prečniku. Zbog njihove veličine i učestalosti, ovo rudno polje se smatra razvijenim centrom najranijeg rudarstva bakra na centralnom Balkanu, sa značajnom produkcijom karbonatnih minerala bakra, malahita i azurita. Otkrivanje mesta gde se ruda nalazi, vršena su prema tragovima koje je na površini zemljišta izazvao proces oksidacije gvozdene rude. Halkopirit se razlagao na oksidne minerale bakra.

Postojalo je prisustvo i samorodnog bakra. Zone oksidacije stvarale su se na površini zemljišta tamo gde je izbijala rudna žila. Boja zemljišta se upadljivo razlikovala od okoline. Dimenzijama ovih žila i njihovoj učestalosti prilagođavala se izgradnja platforme koja je predstavljala neku vrstu skladišta ili radionice, odakle je počela eksploatacija prirodnog kanala rudne žile. Ruda je ređe otkrivana u horizontalnim rasedima, granajući se u vertikalna okna. Po relativnom hronološkom odnosu između okna, pretpostavlja se da je eksploatacija ovog rudokopa tokom eneolita bila dugotrajna.

U blizini
Prerast Šuplja stena12 kmSki staza Rajkovo - 25 kmRajkova pećina28 km
Veliki Krš35 kmBorski Stol36 kmMuzej Lepenski Vir46 km
Lepenski vir46 kmZoo vrt Bor50 kmVeliki Štrbac - Miroč50 km
Tabula Traiana52 km  
Kako Do Tamo
Opšte informacije
GPS Lokacija 44°20'22.96''N 22°05'13.86''E
Manifestacije

Seoska sportska olimpijada

Najstarija sportska manifestacija u opštini Majdanpek. Takmičenje u sportskim disciplinama pod nazivom “Seoska sportska olimpijada” je prva manifestacija ovakve vrste u Srbiji. Temelji ove manifestacije koja je postala tradicionalna, postavljeni su 20-og septembra 1969. godine. Takmičenje koje se može pogledati je u sledećim disciplinama: mali fudbal, Narodno rvanje, Trčanje u džaku, fudbal na goliće, nadvlačenje konopca, bacanje potkovice, atletika, šah, rezanje oblica, skok iz mesta u nizu, bacanje kamena s ramena i stonitenis. Manifestacija se odvija sredinom juna svake godine.

Sačuvajmo gajde i stare igre od zaborava

Okuplja kulturno umetnička društva koja defiluju sa svojim orkestrima ulicama. Dominira zvuk gajdi, stari gotovo zaboravljeni intrument, koji ovoj manifestaciji daje svetski karakter.

Zanimljivosti

Korak u metalno doba

Rano eneolitski rudnik Rudna Glava kod Majdanpeka (5.000 godina pre n.e.) primer je najstarije poznate tehnologije eksploatacije bakra. Po rečima jednog od najpoznatijih etnologa Srbije, gospodina Pauna Durlića, civilizacija je na datom mestu izašla iz kamenog i zakoračila u metalno doba. Velika umešnost starih rudara na Rudnoj Glavi potvrdjuju ispražnjena okna dubine do 20 metara. Velika serija kamenih batova, krupnih rečnih oblutaka od vulkanskih stena, svedoči o specijalizaciji primarnog kamenog alata za različite proizvodne funkcije.

Weather, 16 September
Belgrade Weather booked.net
+26

High: +26° Low: +15°

Humidity: 50%

Wind: NNW - 9 KPH

Kragujevac Weather
+26

High: +26° Low: +13°

Humidity: 49%

Wind: NNW - 9 KPH

Nis Weather
+26

High: +26° Low: +13°

Humidity: 45%

Wind: NNW - 11 KPH

Top 5 Lokacija
Glasanje

Restoran Potočar...

Krupajsko vrelo

Veliko vrelo - Li...

Bazen Sunčani br...

Obedska bara

Top 5: Arh.lokaliteti
Glasanje

Viminacium

Felix Romuliana

Lepenski vir

Vinča

Rudna glava

Obavestite prijatelja
Prijatelji sajta