PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA AJMONEGDE.COM (.NET, .ORG, .INFO)

Molimo vas da pažljivo pročitate pravila i uslove korišćenja sajta Ajmonegde.com (.net, .org, .info, u daljem tekstu samo Ajmonegde.com). Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta slažete se sa uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu. Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima, nemojte koristiti sajt. Zabranjeno je koristiti ovaj sajt i bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ajmonegde.com se zalaže za očuvanje vaše privatnosti. Sajt može, u skladu sa zakonom, prikupljati neke podatke o svojim korisnicima, dobijene tokom korišćenja sajta. Ove podatke Ajmonegde.com može koristi za poboljšanje i prilagođavanje sajta i njegovog sadržaja. Sajt Ajmonegde.com može i da dostavi informacije u slučaju neke pravne procedure, kao što su pozivi za svedočenje, nalozi za pretres i sudski nalozi ili za utvrđivanje ili sprovođenje zakonskih prava ili odbranu od zakonskih tužbi. Prikupljene lične podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena, Ajmonegde.com neće bez dozvole korisnika prodavati i distribuirati. Ajmonegde.com zadržava pravo korišćenja ovih podataka u slučaju teškog kršenja pravila sajta i nezakonitog korišćenja od strane korisnika. Korisnici koji se registruju za primanje vesti preko sajta Ajmonegde.com a nisu zadovoljni ili smatraju da sadržaj portala nije adekvatan i primeren njihovim potrebama, mogu načiniti odjavu, tako što će poslati prazan e-mail na adresu news@ajmonegde.com . Novosti koje se šalju sa portala, šalju se isključivo registrovanim korisnicima i to sa e-maila news@ajmonegde.com . Ukoliko vesti stižu sa drugih e-mailova, a predstavljaju sajt Ajmonegde.com, korisnici su dužni da takvu zloupotrebu prijave na office@ajmonegde.com. Novosti se šalju minimum jedanput nedeljno a najčešće jedanput dnevno. Sadržaj novosti su isključivo nove informacije koje su postavljene na sajt Ajmonegde.com od perioda prijavljivanja, odnosno poslednjeg slanja.

VLASNIČKA I AUTORSKA PRAVA

Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje sajta, sve dok ne krše pravila korišćenja. Sajt Ajmonegde.com sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sponzorisanih sadržaja, sadržaja koje su kreirali i poslali posetioci i vezama ka spoljašnjim stranicama. Sve sadržaje posetioci koriste na vlastitu odgovornost i Ajmonegde.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem sajta. Sajt Ajmonegde.com polaže autorska prava na sve sadržaje koji se nalaze na sajtu, osim fotografija koje su potpisane a koje predstavljaju autorsko delo potpisanog autora. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava. Ukoliko smatrate da je Ajmonegde.com povredio vaša autorska prava, molimo da nas o tome obavestite, a sporni sadržaj će, nakon provere, biti uklonjen.

SPOLJAŠNJE VEZE

Sajt Ajmonegde.com sadrži spoljašnje veze (linkove) ka stranicama izvan sajta. Ajmonegde.com se ne smatra odgovornim za sadržaje izvan vlastitog sajta.

SLANJE FOTOGRAFIJA I TEKSTOVA

Sajt Ajmonegde.com omogućava svojim korisnicima da pošalju svoje fotografije (u delu pošalji lokaciju, pošalji galeriju i na forumu) i tekstove (pošalji lokaciju, pošalji rutu, pošalji vest, pošalji savet&bonton, pošalji galeriju, komentari i forumi ). Sajt ima pravo da obriše ili ne objavi poslate fotografije i tekstove, ukoliko smatra da oni ne zadovoljavaju standarde ili nisu odgovarajućeg kvaliteta, kao i ukoliko oni svojim sadržajem krše pravila sajta. Sajt Ajmonegde.com prikazuje korisničko ime korisnika ili nick koji je poslao fotografije i tekstove, i pretpostavlja da su oni njegovo vlasništvo. U slučaju eventualnog kršenja autorskih prava, svu odgovornost snosi korisnik koji je poslao fotografije i tekstove. Slanjem fotografija i tekstova korisnik daje pravo sajtu Ajmonegde.com da ih dalje koristi za potrebe sajta.

IZVOD IZ PRAVILA FORUMA

Sajt Ajmonegde.com nije odgovoran za poruke koje članovi postavljaju na Forumu i ne daje nikakvu garanciju za tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje od poruka. Svaka poruka izražava stav autora poruke, a ne stav vlasnika sajta i Foruma. Ukoliko neko od članova misli da je bilo koja poruka neprikladna, može kontaktirati sajt putem odgovarajućeg formulara ili email-a. Nije dozvoljeno koristiti Forum za slanje bilo kakavog materijala koji je lažan, netačan, uvredljiv, vulgaran, sramotan, seksualno orijentisan, preteći, invazivan za privatnost neke osobe ili je na neki drugi način u suprotnosti sa zakonom. Na forumu nije dozvoljeno postavljati materijal koji ima autorska prava osim ako su autorska prava vaša. Na forumu nije dozvoljeno reklamiranje. Sajt Ajmonegde.com, nema razvijen svoj forum, već linkove preusmerava na forume koji su već razrađeni u oblasti kojom se bavi i Ajmonegde.com, a sa čijim vlasnicima sajt Ajmonegde.com ima partnerske odnose. Pravila koja su data su opšta pravila korišćenja foruma, a detaljna pravila korišćenja se razlikuju od sajta do sajta. Prilikom korišćenja odabranog foruma koji se nalazi na nekome od partnerskih sajtova molimo Vas da pročitate njihova pravila korišćenja. Sajt Ajmonegde.com nije odgovoran ukoliko prekršite pravila koja je odredio vlasnik foruma. Pre nego što počnete da koristite neki od foruma upoznajte se sa njegovim sadržajem i organizacijom. Vrlo je važno da pre nego što postavite pitanje, a naročito pre nego što započnete novu temu, pretražite forum i proverite da li odgovor već negde postoji, odnosno da li slična tema već postoji. izbegavajte da pišete SAMO VELIKIM SLOVIMA jer to smanjuje čitljivost i po internet bontonu se shvata kao vikanje. Takođe izbegavajte da pišete više uzastopnih poruka kao i poruke koje sadrže samo slike ili smajlije (emoticons). Na forumima nije dozvoljeno postavljanje poruka pornografskog i eksplicitnog sadržaja (nasilje, zlostavljanje...) i drugog sadržaja koji bi mogao uznemiriti posetioce i članove foruma. Ukoliko vas sadržaj neke poruke uvredi ili vam na neki način zasmeta, prijavite to preko privatne poruke ili elektronske pošte nekom od moderatora zaduženom za taj deo foruma. Ukoliko ne dobijete odgovor, možete se obratiti administratorima foruma. U skladu sa temom, članovi foruma mogu prokomentarisati, pohvaliti ili preporučiti, kao i izneti negativno mišljenje o nekom konkretnom pružaocu turističkih usluga (turističkoj agenciji, smeštajnom objektu, prevozniku...) ali uvek sa stanovišta korisnika i na osnovu ličnog iskustva i mišljenja.

PRAVILNIK ZA LOKACIJE, RUTE, VESTI, SAVETE&BONTON, GALERIJE I NJIHOVO SLANJE

0.1 UVOD

LOKACIJE

Lokacije su deo sajta koji ima za cilj predstavljanje lokacija radi veće posećenosti same lokacije, kao i ostvarivanja većeg prihoda same lokacije i države od turizma uopšte. Deo sa lokacijama je osmišljen da preko fotografija i opisa prikaže turističke destinacije. Pored opisa i fotografija tu su prisutni još i podaci koji treba da olakšaju jednom turisti koji dođe u obilazak lokacije i nateraju ga da ostane što duže, odnosno poseti veći broj lokacija. Od dodatnih delova pristuni su: U blizini, Mapa mesta, Kako do tamo, Opšte informacije, Manifestacije i Zanimljivosti.

RUTE

Rute su deo sajta koji predstavlja više lokacija povezanih u jednu celinu po sistemu obilaženja. Jedna ruta je klasirana po vremenu obilaska, strarosnoj grupi, vremenskim prilikama,godišnjem dobu, istorijskom razdoblju i načinu obilaska. isto kao i lokacije, rute imaju za zadatak da promovišu ne samo lokacije, već i područje na kojima se te lokacije nalaze. Cilj postavljanja ruta je zaintrigirati potencijalnog turistu da što više obiđe i što duže ostane u području na kojem se ruta prostire.

VESTI

Vesti su pomoćna stranica koja karakteriše novine koje su se desile ili će se desiti na jednoj lokaciji. Vesti su direktno vezane za lokacije i odnose se samo na njih. Pored novina u vezi lokacije, vesti mogu da sadrže podatke kojima se opisuju manifestacije koje su se dogodile ili će se dogoditi, kao i statističke podatke ili događaje koji se dešavaju. Cilj vesti je da informiše posetioca lokacije o promenama koje se dešavaju u određenom vremenskom periodu ili događaju koji se odvija.

Saveti & Bonton

Ova stranica ima poseban značaj na sajtu Ajmonegde.com. Pre svega Saveti & Bonton su napravljeni da podignu kulturnu svest svakog čoveka. Pored toga saveti su deo koji nam ukazuju na moguće propuste koji se mogu desiti prilikom organizovanja i odlaska na lokacije ili rute. Prilikom slanja saveta voditi računa da saveti budu kratki, jasni, nedvosmisleni i da su primenjivi. Saveti za koje glavni i odgovorni urednik proceni da su plod mašte neće se objavljivati.

GALERIJE

Ova za posetioce možda i najinteresantnija sekcija sajta Ajmonegde.com, napravljena je sa ciljem da svaki korisnik sajta može ukoliko to želi da postavi svoje slike za određene lokacije. Prilikom fotografisanja voditi računa kako i koliko, a detalji za slanje fotografija dati su narednom tekstu. Svrha galerije je da čitaocima otkrijemo lokaciju iz svog ugla ili detalj koji je promakao i nije prikazan. Fotografije koje se šalju ne trebaju biti prevelike, i ne trebaju biti dorađivane. Dovoljno je poslati fotografije u rezoluciji 1024x768, a Vaše fotografije nakon pregleda i obrade postaviće administratori.

0.2 OSNOVNE NAPOMENE PRIKAZIVANJA I SLANJA FOTOGRAFIJA I TEKSTA NA STRANICAMA LOKACIJE, RUTE I GALERIJE.

Da bi lokacija, ruta, vest, savet&bonton bila prikazana u pravom svetlu potrebno je dostaviti fotografije i detaljan opis. Ostale podatke možete poslati ili će Vam neko od administratora poslati zahtev za dodatne informacije ukoliko su nam potrebne. Fotografije moraju biti napravljene u zadovoljavajućem kvalitetu sa fotografskim aparatom. Na fotografijama je potrebno izbegavati ljude, automobile, fotografije koje prikazuju vas, vašu porodicu ili prijatelje, kao i druge osobe koje eventualno ne bi želele da budu javno prikazane. Naročito je nepoželjno slati fotografije na kojima se prikazuju obnažene ili neprikladno odevene odrasle osobe ili deca. Kada se fotografije pošalju, za njihovo objavljivanje nakon pregleda glavnog i odgovornog urednika zaduženi su administratori. Svaka fotografija pre postavljanja biće detaljno pregledana i ukoliko ne ispunjava zahtevane uslove neće biti postavljena na sajt. Fotografije koje će se automatski odbaciti su: Fotografije koje ne prikazuju lokaciju, uvredljive i na bilo koji način provokativne fotografije, fotografije obrađene u fotošopu, fotografije koje nisu zadovoljavajućeg kvaliteta u pikselima, mutne fotografije, fotografije slikane po lošem vremenu, preosvetljene fotografije, ukradene fotografije sa interneta, fotografije sa reklamnom porukom. U opisima fotografija strogo je zabranjeno ostavljanje uvredljivih poruka, komentara i svakog neprikladnog sadržaja. Takođe je strogo zabranjeno iznositi političke stavove, i reklamnih poruka. Korisnik sme poslati samo svoje fotografije i tekst. Ajmonegde.com smatra da su sve fotografije i tekst poslate od strane nekog korisnika njegovo vlasništvo, to jest da korisnik poseduje autorska prava nad istim fotografijama i tekstom. Ukoliko se pojavi više vlasnika jedne iste fotografije ili teksta, autorsko pravo će biti ostvareno u nadležnom sudu a takve fotografije i tekst će odmah biti uklonjene sa internet sajta Ajmonegde.com a po nalogu suda i pravosnažnoj presudi. Prilikom slanja fotografija i teksta slažete se da ćete obeštetiti, braniti i osloboditi od odgovornosti sajt Ajmonegde.com, njegove zastupnike, povezana lica, zavisna lica, direktore, službenike, zaposlene ili povezana treća lica (npr. povezane oglašivače, sindikalne partnere, izdavaoce i primaoce licenci, konsultante i preduzetnike) (jednim imenom "Obeštećeno lice (lica)") u slučaju nekih i svih potraživanja trećih lica, odgovornosti, gubitka i troškova (uključujući i naknadu štete, iznos poravnanja i razumne troškove pravnih zastupnika), koja se pokrenu protiv Obeštećenih lica, a koja nastanu od, vezana su za ili mogu da nastanu od Vašeg učestvovanja u postavljanju podataka na sajt Ajmonegde.com usled kršenja autorskih prava. Tekst koji se dostavlja mora biti napisan u latinici, uredno i bez gramatičkih i pravopisnih grešaka. Pre nego što se tekst postavi na sajt Ajmonegde.com, biće pregledan i recenzovan od strane glavnog i odgovornog urednika. Glavni i odgovorni urednik zadržava pravo izmene teksta, dela teskta, njegovo skraćivanje, dodavanje ili prepakivanje, a sve u cilju što boljeg prikazivanja lokacije.

Prilikom slanja teksta vrši se osnovna provera autorskog prava. Osnovna provera autorskog prava podrazumeva pregled tekstova na Wikipediji (http://sr.wikipedia.org ) i pregled tekstova na matičnim stranicama lokacije. Ukoliko se primeti da je tekst prekopiran lokacija se neće postaviti na sajt Ajmonegde.com. Tekstovi će se proveravati i preko pretraživača http:///www.google.com i ukoliko se ispostavi da već postoje neće se postavljati na sajt Ajmonegde.com. Takođe prilikom slanja teksta za rute vršiće se provera na sajtovima turističkih agencija. Ukoliko takav tekst postoji kod turističkih agencija mora se dostaviti saglasnost za objavljivanje od strane istih ili u suprotnom tekst neće biti objavljen. Sajt Ajmonegde.com nije dužan obezbediti određenu poziciju lokaciji, ruti, vesti, savetu i bontonu, galeriji i komentaru na sajtu. Takođe nije obavezan staviti lokaciju, rutu ili galeriju u anketu. Sve informacije su besplatne kako sa posetioce portala tako i za vlasnike lokacija. Ukoliko vlasnik lokacije želi istaknutije mesto, određenu promociju ili reklamu, pravila po kojima to može ostvariti nalaze se na strani marketing, ili može kontaktirati odeljenje marketinga.

IZVOD IZ OSNOVNIH PRAVILA ZA SLANJE FOTOGRAFIJA, NJIHOV OPIS I KOMENTARISANJE

a) Korisnik sme poslati samo svoje fotografije. Ajmonegde.com smatra da su sve fotografije poslate od strane nekog korisnika njegovo vlasništvo, to jest da korisnik poseduje autorska prava nad istim fotografijama. b) Ajmonegde.com ima pravo da koristi ove fotografije u skadu sa pravilima sajta. c) Ajmonegde.com ima pravo da ne objavi galeriju ili neke fotografije, ukoliko smatra da ne zadovoljavaju određene standarde u pogledu sadržaja ili tehničkih karakteristika. d) Nije dozvoljeno postavljanje fotografija, opisa ili komentara pornografskog i eksplicitnog sadržaja (nasilje, zlostavljanje...), i drugog sadržaja koji bi mogao uznemiriti posetioce i članove sajta. Ukoliko vas neke fotografije uvrede ili vam na neki način zasmetju, prijavite to administratoru na e-mail office@ajmonegde.com e) U opisima i komentarima nije dozvoljeno vređanje, omalovažavanje ili diskriminacija članova ili posetilaca sajta. f) U opisima i komentarima nisu dozvoljene političke rasprave. g) Najstrože je zabranjeno spamovanje komentarima - postavljanje istih poruka u više galerija. h) Odgovornost za sadržaj objavljenih fotografija, opisa i komentara snose isključivo njihovi autori. i) Svako nepridržavanje ovim pravilima može dovesti do uklanjanja galerije, opisa ili kometara. j) Nije dozvoljeno otkrivanje tuđih ličnih informacija, kao ni slika ili brojeva telefona. Posetilac može, na sopstvenu odgovornost, otkriti svoje lične informacije. k) iako se Ajmonegde.com zalaže za privatnost svojih članova, to ne znači da se članovi mogu ponašati neodgovorno i kršiti pravila bez posledica. l) Nije dozvoljeno reklamiranje u sekciji galerije. Svaka fotografija čiji je cilj reklamiranje biće uklonjena ili premeštena. Postavljanje fotografija na kojima je istaknut kontakt nekog pružaoca turističkih usluga smatra se reklamiranjem. m) Naročito je zabranjeno pružaocima turističkih usluga ili njihovim posrednicima da pod tajnim pseudonimom reklamiraju svoje usluge ili da iznose negativne ocene o konkurenciji. n) Ukoliko primetite da je neka stavka ovog pravilnika prekršena, kontaktirajte nas na office@ajmonegde.com

PRAVILNIK ZA SLANJE KOMENTARA

Slanje komentara na stranama gde se nalaze lokacije, rute i galerije slobodan je izraz svakog pojedinačnog posetioca sajta Ajmonegde.com, odnosno predstavljaju njegovo mišljenjena koje sajt Ajmonegde.com nema nikakvog uticaja. Tom prilikom posetioc može ostaviti pozitivne ili negativne komentare, kritike i pohvale, kao i predloge. Komentari koji se ostavljaju ne smeju da budu predugački, uvredljivi, da sadrže političke poruke, reklame, da vređaju po bilo kom osnovu pojednica, grupu ili instituciju. Takođe komentari ne smeju da krše pravila privatnosti koji su opisani u ovim uslovima. Svi komentari pre postavljanja prolaze kroz recenziju glavnog i odgovornog urednika, koji ako se za to ukaže potreba ili su prekršena neka od gore navedenih pravila ima pravo da komentar ne objavi. Takođe urednik će odraditi izmene slovnih i pravopisnih grešaka komentara korisnika samo ukoliko te izmene ne utiču na kontekst i formu komentara .U komentarima za lokacije, rute i galerije se komentarišu isključivo lokacije, rute i galerije i svaka druga prepiska između posetilaca neće biti objavljena. Posetioci koji pišu komentare moraju se strogo pridržavati pravila slanja komentara i Zakona o javnom informisanju.

ZABRANE

Zabranjeno je da dole navedene radnje izvršavate, ovlastite da umesto Vas izvrši treće lice ili podržavate treće lice da: a) Klikće na bilo koju anketu, ocenu, preporuku ili komentar, na bilo kakav automatizovan, obmanjujući, prevarni ili drugi nevažeći način, uključujući uzastopne manuelne klikove, korišćenje robota ili drugih alata za automatizovani klik i/ili upotrebom kompjuterski generisanih zahteva za klikom, i/ili neovlašćenim korišćenjem drugih usluga i/ili softvera, sa ciljem podizanja popularnosti lokacije ili smanjivanjem popularnosti lokacija konkurencije; b) ispravlja, menja, filtrira, skraćuje ili menja redosled informacija sadržanih u bilo kakvoj Reklami, Vezi, Oglasnoj jedinici, Rezultatu pretrage ili Dugmetu za upućivanje, ili uklanja, zaklanja ili umanjuje bilo koji Oglas, Vezu, Oglasnu jedinicu, Rezultat pretrage ili Dugme za preporuku na bilo koji način bez ovlašćenja Google-a; c) prikazati bilo kakav Oglas (Oglase), Vezu (Veze) ili Dugme za preporuku (Dugmad za preporuke) na bilo kojem komentaru, slici i tekstu ; d) širenje malvera, i/ili svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme; e) učestvuje u bilo kojoj aktivnosti ili postupcima koji se, po mišljenju Ajmonegde.com mogu loše odraziti na Ajmonegde.com ili na drugi način umanjuje ili narušava ugled sajta Ajmonegde.com; f) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način; g) objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima h) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica; i) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom trećeg lica. Objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane; j) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta i korisnika.

IZJAVE I GARANCIJE

Vi isto tako izjavljujete i garantujete sledeće: (a) Da imate najmanje 18 godina, ili da ste lice na koje mogu da se primenjuju zakonske odredbe kaznenog Zakona Republike Srbije (b) da su sve informacije koje ste dali sajtu Ajmonegde.com potpune, tačne, i da ste vlasnik autorskog prava teksta i fotografija (c) da nastupate u svoje ime u vezi sa fotografijama i tekstom koje posedujete; (d) da je svaka fotografija i tekst i svaki materijal koji se na njoj prikazuje: (1) u skladu sa svim važećim zakonima, uredbama i propisima; (2) da ne krši i nije kršio nijednu obavezu prema nekom fizičkom ili pravnom licu, niti mu je uskratila neka prava, uključujući prava intelektualne svojine, prava na publicitet ili privatnost ili prava i obaveze po teoriji zaštite potrošača, odgovornosti za proizvode ili obligacionih odnosa, i (3) da nisu pornografske, političke i da nemaju sadržaj koji raspiruje mržnju ili na bilo koji drugi način podstiče nasilje.

Ajmonegde.com nije odgovoran za bilo šta što je u vezi sa sadržajem ili korišćenjem Autorskih dela i srodnih prava izvan sajta Ajmonegde.com. Ajmonegde.com neće imati obavezu da Vas obaveste ukoliko primete da kršenje autorskih prava postoji. Bilo kakvo pominjanje diskrecionog prava koje ima Ajmonegde.com odnosi se na apsolutno diskreciono pravo, koje Vi ne možete osporavati, i koje Vam se ne mora obrazlagati. Osim ako je eksplicitno navedeno drugačije, bilo kakvo pominjanje komunikacije koja mora biti "u pisanom obliku" uključuje komunikaciju putem elektronske pošte i ta komunikacija mora biti ekspresna i mora se obaviti pre činjenja ili nečinjenja koje je predmet komunikacije.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ništa u ovim pravilima ne isključuje niti ograničava odgovornost bilo koje strane za (a) krivično delo prevare; (b) smrt ili povredu nekog lica; (c) povredu bilo kog implicitnog uslova vezanog za vlasništvo ili nesmetano plodouživanje; ili (d) bilo šta što se ne može isključiti ili ograničiti po zakonu. Sajt Ajmonegde.com nema bilo kakvu odgovornost za bilo koji od sledećih gubitaka ili šteta (bez obzira da li su ti gubici bili predviđeni, predvidljivi, poznati ili drugo): (a) gubitak prihoda; (b) gubitak stvarnog ili očekivanog profita; (c) gubitak upotrebne vrednosti novca; (d) gubitak posla; (e) gubitak poslovnih prilika; (f) gubitak dobre volje; (g) gubitak ugleda; (h) gubitak, oštećenje ili uništenje podataka; (i) bilo kakvu indirektnu ili posledičnu štetu ili gubitak bez obzira na to kako je izazvana. Bez ograničavanja gore navedenog nijedna strana neće imati bilo kakvu odgovornost za bilo kakvo neizvršavanje ili kašnjenje koje je rezultat Više sile. Ako Ajmonegde.com prihvati vaše podatke i odluči da ih postavi na sajt, smatra se da ste nam dali sva autorska prava, bez prava nadoknade.

BEZ GARANCIJE

Ajmonegde.com ne daje nikakve garancije u vezi sa brojem prikazivanja lokacija, ruta, galerija, vesti i saveta&bontona, ili klikova na bilo koji link, dugme za anketu ili dugme za preporuke. Takođe Ajmonegde.com ne daje nikakve garancije da će sajt Ajmonegde.com uvek biti dostupan. Može se dogoditi da sistem ne funkcioniše (a) zbog prekida rada glavnih internet javnih kanala (backbones), mreža ili servera (b) zbog problema na Vašoj opremi, sistemima ili uslugama lokalnog pristupa, (c) zbog ranije zakazanog održavanja sistema ili (d) zbog događaja koji su van kontrole sajta Ajmonegde.com (ili njegovih ogranaka), ("Viša sila") kao što su štrajkovi, nemiri, pobune, požari, poplave, eksplozije, rat, aktivnosti države, uslovi rada, zemljotresi, prirodne nepogode, ili prekidi u pružanju internet usluga u oblasti gde su sajt Ajmonegde.com (ili njegovi ogranci) ili Vaši serveri locirani ili kolocirani. Ajmonegde.com može u svakom trenutku da ukine sve ili samo jedan deo Sajta, da obustavie ili okonča učešće bilo kojeg autorskog dela u svim delovima ili jednom delu sajta Ajmonegde.com. Prilikom unapređenja sajta u radu će se pojavljivati beta verzije. Beta verzije su verzije za testiranje i mogu se javiti greške prilikom korišćenja. Beta verzije koristite na svoju odgovornost pa Ajmonegde.com nije odgovoran ukoliko se pojave greške i sajt ne bude funkcionalan. Beta verzije sajta ili delova sajta koristite na sopstveni rizik. Kada se prijavite za primanje e-mailova o vestima na sajtu, vaš e-mail se upisuje direktno u bazu. Ajmonegde.com zadržava apsolutno pravo da ne prihvate Vašu prijavu. Ajmonegde.com nije odgovoran za tačnost reklamnih banera. Pod tačnosti se podrazumevaju svi podaci koji se prikazuju na reklamnom baneru (proizvodi, cene, obaveštenja i dr.). Takođe ukoliko posetilac izvrši kupovinu proizvoda ili usluga preko reklamnog banera odgovornost za transakcije, kvalitet i cenu proizvoda odnosno usluga, kao i isporuku i garanciju daje odgovorno lice ili vlasnik pravnog lica koje je proizvelo proizvod ili dalo uslugu.

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Sajt Ajmonegde.com zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku bez najave. Sajt Ajmonegde.com neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Weather, 16 September
Belgrade Weather booked.net
+26

High: +26° Low: +15°

Humidity: 50%

Wind: NNW - 9 KPH

Kragujevac Weather
+26

High: +26° Low: +13°

Humidity: 49%

Wind: NNW - 9 KPH

Nis Weather
+26

High: +26° Low: +13°

Humidity: 45%

Wind: NNW - 11 KPH

Newsletter

Obavestite prijatelja
Prijatelji sajta