Predlažemo

Savina isposnica - Studenica
Savina isposnica - Studenica

Isposnica Svetog Save je smeštena na obroncima planine Radočelo, na udaljenosti od 12 km od manastira Studenica. Isposnica je izgrađena u pećini, na strmoj, stenovnitoj litici, do koje se može stići uskim drvenim mostićem koji se na nju oslanja. Pored isposnice Svetog Save, se na...

Bogorodičina crkva - Donja Kamenica
Bogorodičina crkva - Donja Kamenica

Bogorodičina crkva se nalazi u selu Donja Kamenica, na udaljenosti od oko 15 km jugoistočno od Knjaževca. Crkva je smeštena na malom trgu koji predstavlja centar sela Donja Kamenica, na levoj obali reke Trgoviški Timok, na starom vojnom putu koji je vodio od Pirota do Vidina. Bog...

Vodopad Perućac
Vodopad Perućac

Vodopad Perućac (vodopad Vrelo 365) se nalazi u blizini Bajine Bašte, na reci Vrelo, na samom ušću ove reke u Drinu. Reka Vrelo je poznata još i kao reka godina, jer je dugačka 365 m, onoliko koliko ima dana u godini. Izvoršte ovde reke je na visini od 234 m i predstavlja jako kr...

Newsletter

Lokacija godine 2010Obedska bara

Osmatračnica na početku bare kod Obreža. Napravljena pre nekoliko godina od sredstava EU.....photo:Saša srbija/Panormio

Obedska bara

Obedska bara

Komentara: 4 | Autor: ajmonegde |

Ajmo Negde
  • 5/

(5)

Oceni lokaciju

(4.7)

Detaljan opis

Obedska Bara se nalazi u jugoistočnom Sremu, tačnije između naselja Kupinovo, Obrež, Grabovci i reke Save, a od Beograda je udaljeno oko 40 kilometara. Obedsku baru sačinjavaju dva dela, „Potkovica” koji sačinjava korito, i viši deo terena kupinske grede koji se zove „Kopito”. Površina Obedske bare je 9820 hektara a zona zaštite se prostire na 19 611 hektara. Korito ove bare je ostatak dela korita reke Save koja se vremenom pomerila južnije. Pre oko 2000 godi

Obedska bara

na svakom koraku nalaze se ovakve osmatračnice za najhrabrije posetioce, sa kojih se pruža jedinstven pogled na Obedsku baru.....photo:Saša srbija/Panormio

Obedska bara
a Obedska bara je dobila svoj konačan izgled koji možemo i danas videti. Pre toga prilikom povlačenja reke Save, Obedska bara je bila prvo sporedan tok a kasnije daljim povlačenjem reke pretvorila se u močvaru. Prilikom visokih vodostaja, Obedska bara uspostavlja vezu sa rekom Savom preko kanala Revenica, dok tokom niskih vodost

Obedska bara
Rukavac u kome se nalaze čamci kojima možete ploviti po bari....photo:lav61

Obedska bara
aj voda iz bare otiče u reku Savu kanalom Vok.

Iako postoji konstantno dolivanje vode u letnjim mesecima, Obedska bara se napaja vodom i iz brojnih podzemnih izvora, kao i slivanjem površinskih voda sa lesne zaravni. No i pored toga u letnjim mesecima dolazi do masovnog isušivanja delova Obedske bare.

Najinteresantniji detalj Obedske bare je svakako flora i fauna. Ovde je prebrojano oko 58.000 parova ptica, a od toga uočeno je 91 vrsta gnezdarica i 128 vrsta prolaznica, zimovalica i lutalica. Od i

Obedska bara
Pogled sa poslednje etaže nove osmatračnice ....... photo:saša srbija/panoramio.com

Obedska bara
nteresantnijih vrsta ovde se mogu videti: Čaplja kašikara, mala bela čaplja, crna roda, bela roda, orao kliktavac, orao belorepan, soko lastavičar....

Od zanimljivih vrsta ovde se mogu sresti i riba čikov (autohtona vrsta) zmija šarka, divlja mačka, kuna zlatica, vidra.... Na području Obedske bare se mogu videti i retke biljne vrste: Beli lokvanj, žuti lokvanj, aldrovanda, barska paprat, barski petolist, močvarna orhideja....

Kao prirodni spomenik zaštićeno je stablo crne topole. Austrougarski dvor je 1874. godine proglasio ovo područje carskim lovištem i zaštitio ga. Dinastija Karađorđević preuzima ovo zaštićeno lovište 1919. godine, a 1951. godine proglašava se za zaštićeni rezervat. Sadašnji status specijalnog rezervata prirode stiče 1993. godine aktom Vlade Republike Srbije.

Specijalni rezervat prirode "Obedska Bara" je pod posebnim režimom zaštite i upisan je prema Ramsarskoj konvenciji u spisak močvara od međunarodnog značaja 1977. godine. Sem toga, 1989. godine je na osnovu IBA projekta svrstan u spisak područja od izuzetnog značaja za ptice Evrope.

U blizini
Crkva Svete Majke Angeline 10 kmManastir Fenek31 kmŠabačka tvrđava34 km
Basiana46 kmSingidunum50 kmVojni muzej Beograd50 km
Prirodnjački muzej Beograd50 kmBeogradska tvrdjava 50 km 
Kako Do Tamo
Opšte informacije
GPS Lokacija 44°44'9.97"N 19°59'10.74"E
Površina 9820 hektara
Dužina 13.5 km
Širina 750 m
Manifestacije

Regata Majke Angeline Kupinovo

Udruženje ljubitelja reke Save „Beli lokvanj“ organizuje Regatu Majke Angeline u Kupinovu. Pokrovitelj ove manifestacije, za koju organizatori tvrde da će postati tradicionalna, je opština Pećinci. Regata, koja je samo još jedna u nizu manifestacija, kojima Kupinci obeležavaju Dane Majke Angeline, plovi oko takozvane potkovice, koju oko Obedske bare formira reka Sava, tako da je, zahvaljujući ovoj prirodnoj pogodnosti i start i cilj bio praktično u Kupinovu.

Zanimljivosti

Srpski Yellowstone

Pre 150 godina za baru se zainteresovao Eduard Hodek iz Prirodnjačkog muzeja u Beču i oduševljeno je izjavio da je to pravi ptičiji Eldorado. Dvadeset godina kasnije carska porodica je dekretom zaštitila ovo područje. Tako je Obedska bara postala prvo zaštićeno područje u Evropi odnosno drugo u svetu (posle Jeloustonskog parka).

Komentari
comments powered by Disqus

Top 5 Lokacija
Glasanje

Restoran Potočar...

Veliko vrelo - Li...

Manastir Rakovica

Etno selo Garašk...

Etno selo Tiganji...

Top 5: Bare - Ritovi
Glasanje

Obedska bara

Carska bara

Zasavica

Slano Kopovo

Obavestite prijatelja
Prijatelji sajta